parkeergarage P1 – ASML Veldhoven

De garage bestaat uit een 500 m lang lintgebouw, een logische oplossing naast het lange lint aan kantoren op de campus. Door de eerste laag verdiept aan te leggen werden vier bouwlagen mogelijk hetgeen het gebouw los maakt van het maaiveld, het lijkt te zweven. Een helixvormige hellingbaan op de kop van de garage geeft toegang, een tweede hellingbaan is voorzien voor het andere eind zodra de garage de volledige lengte heeft.

Het gebouw is als module ontwikkeld zodat realisatie gefaseerd kon plaatsvinden. Dit geeft een geleed gebouw met trappen op regelmatige afstanden. Deze trappen zijn plastisch vorm gegeven zodat een fraai ritme ontstaat en de toegangen daarmee goed zichtbaar zijn.

Door de grote capaciteit van de parkeergarage ontstond de mogelijkheid om de ruimte tussen garage en kantoren vrij te houden van auto’s en groen in te richten. Een mooi wandelmoment voor na de lunch en een fraai uitzicht vanuit de gebouwen. Daarmee draagt de parkeergarage bij aan een hogere leefbaarheid van de campus.

De langsgevels zijn voorzien van glazen lamellen en door te ‘knippen’ in die lamellen ontstaan plekken van verdunning en zelfs echte gaten. Afhankelijk van kijkhoek en mate van verdunning is de gevel donkerder of lichter groen. Dit kunstmatig patina dat verandert in het voorbijgaan geeft de gevel een fraai aanzicht. Door de variatie in verdunning -rustige en intensievere momenten wisselen elkaar af- ontstaat een ‘melodietje’ voor het oog dat de voorbijganger begeleidt in het voorbijgaan.

ontwerp en consultancy namens van aken architecten te Eindhoven