productiegebouw BA – Aspen Oss

Het ontwerpproject voor een nieuw productiegebouw voor de grondstoffenbereiding van medicijnen is beëindigd tijdens het voorontwerp, de voorziene opbrengsten waren te onzeker voor de huidige markt.

Het nieuwe gebouw voor Aspen op lokatie De Geer in Oss zou een aantal functies delen met de naastgelegen productie-unit. De helft van het gebouw werd toebedeeld aan de bereiding van peptiden. Dit betrof een schaalvergroting van een bestaande faciliteit elders in Oss.

Om de consequenties van die schaalvergroting in beeld te brengen heb ik BIM-tools ingezet. Daarnaast heb ik een opzet voor de technische uitwerking ingericht in samenwerking met Vicoma, dat de detailengineering van de technische installaties voor haar rekening zou nemen. Hierbij vond middels BIM een gecontroleerde integratie van procesinstallaties en bouwkunde plaats zodat Aspen als klant 100 % ‘in control’ zou zijn.
Dit naar aanleiding van eerdere negatieve ervaringen van Aspen met 3D-gestuurd ontwerpen.

Bij de stedenbouwkundige inpassing van het gebouw is onderzocht hoe zo’n 35 m hoog gebouw in het landschap kan worden gevoegd. Dit onderzoek resulteerde ook in een paar logistieke voordelen middels enkele eenvoudige wijzigingen op het kavel (o.a. verplaatsing van de personeelsentree).