productiegebouwen en kantoren – ASML Veldhoven

efficiënt grondgebruik

Voor het nieuwbouwprogramma is een strategie van hoge bebouwingsdichtheid gehanteerd. Dit minimaliseert het grondgebruik en houdt loopafstanden op de campus zo kort als mogelijk. Met deze stapeling van functies werd een schaalsprong geïntroduceerd: een stedenbouwkundig superblok.
De gebouwen zijn zo geplaatst dat ze goed aansluiten op de huidige structuur en deze structuur versterkt. Gebouwen zijn goed uitbreidbaar zodat toekomstige ontwikkelingen eenvoudig kunnen worden ingepast.
Plaatsing van de kantoren op de productiegebouwen levert een intensief en dus efficiënt ruimtegebruik. Dit is verder versterkt door de hoven tussen de kantoorvleugels minder breed te maken. Dit vergroot de kantoorcapaciteit en bekort de loopafstanden.

Tussen de kantoren, op de daken van de cleanrooms, zijn daktuinen aangelegd. Personeel kan hier tijdens pauzes verblijven of er zelfs vergaderen. Dit versterkt en verhoogt de leefbaarheid op de campus. Tevens vergroot dit de duurzaamheid:

  • hemelwaterinfiltratieoppervlak ontlast het riool,
  • groot verdampingsoppervlak verlaagt de koelvraag,
  • regenwater buffering voorziet in beregeningscapaciteit van tuinen in droge tijden.

robuuste kwaliteit

De cleanrooms hebben een bijzondere conditionering betreffende stofclassificatie, temperatuur, beheersing van de trillings- en EMC-niveaus. Stevige veiligheidsvoorzieningen zijn getroffen voor veilig gebruik van de cleanrooms en veilige distributie van bedrijfsstoffen.
Het kantoorgebouw heeft een kamstructuur bestaande uit 6 vleugels met 3 bouwlagen. Door de situering boven op de productiegebouwen zijn enkele entreevolumes met liftgroepen nodig. Deze stapeling van gebouwen geeft een goede onderlinge wisselwerking tussen kantoren en cleanrooms.

Om de verzekerbaarheid betaalbaar te houden was een robuuste opzet van de faciliteiten benodigd. Zo voorziet het brandveiligheidsontwerp o.a. in:

  • een goede opzet van hoofd- en nevenbrandcompartimenten met scheidingen tot enkele uren,
  • brandoverslag tussen brandcompartimenten kan nagenoeg niet ontstaan, zelfs indien brandveiligheidssystemen zoals sprinklers zouden falen,
  • uitgekiende materiaalkeuze zodat materialen niet kunnen branden of nagenoeg niet bijdragen aan een brand.

Tot twee keer toe hebben we een prijs gekregen voor (o.a.) de brandveiligheidsconcepten. Zie hiervoor de nieuwsitems Nationale Staalprijs 2012 voor ASML gebouwen 5 en 6 en Brandveiligheidsprijs voor gebouwen ASML New Constructions 5 en 6 bij feestelijke opening gebouw 5D.

karakteristiek beeld

De nieuwbouw heeft een eenvoudige en praktische vormgeving die voortbouwt op eerdere ontwikkelingen op de ASML campus. Dit geeft een sterk ogend totaal. Er is een repetitie van eenvoudige bouwblokken met plasticiteit op saillante plaatsen. De bestaande natuursteengevels inspireerde tot het vormgeven van een aluminium paneelsysteem in vijf tinten grijsgroen. Met dit genuanceerde kleurgebruik, het rustige voegenpatroon en plaatsing van kleinere bouwvolumes voor het grote volume van de cleanrooms (200 m lang) komt de schaal van het productiegebouw niet massief over.

De schaalvergroting noopte tot het gebruik van grote gevelopeningen en het verzamelen van geveldoorbraken voor de verschillende technische systemen achter enkele grote roosters. Grote raampartijen verhogen intern de ruimtelijke oriëntatie en geven ruim uitzicht zodat de utilitaire sfeer van de productieruimten wordt weggenomen.
De kantoren hebben een witte gevelbekleding gekregen in een strak verband. Zo hebben de gestapelde gebouwen binnen hun eenheid een eigen karakter.
Door de repetitie van kleinere kantoorvleugels hebben veel mensen zicht op de daktuinen.

ArchiPlex heeft het ontwerp voor deze gebouwen met bijbehorende consultancy verricht namens van aken architecten te Eindhoven. Naast de Nationale Staalprijs 2012 en de Highly Protected Risk 2012 Award van FM Global kregen zij ook de FIABCI National Prix d’Excellence voor het ontwerp van ASML 5D.