upgrade Eckartcollege te Eindhoven

Het project Upgrade Eckartcollege moest het schoolcomplex weer bij de tijd krijgen zodat het aansluit op de beleving van leerlingen van nu.
Voor dit project is ArchiPlex gevraagd om een masterplan voor het Eckartcollege te maken zodat een upgrade uitgevoerd kon worden in een aantal fasen.
Hiervoor is een samenwerking aangegaan met Yksi Ontwerp, interieurontwerpers uit Eindhoven.

Na workshops met leerlingen en docenten hebben wij een verbeterplan opgesteld met de volgende doelen:

  • een versterking van de wisselwerking tussen de binnen- en buitenruimtes;
  • meer zitgelegenheid in de openbare ruimtes, zowel binnen als buiten;
  • duidelijker vormgeving van de buitenruimtes met meer groen en meer kleurgebruik;
  • een uitgekiend kleurgebruik in het interieur waardoor de verschillende vleugels een eigen karakter krijgen en de inrichting beter tot zijn recht komt;
  • het totaal moet een zekere rustgevendheid en geborgenheid bieden, ruimtelijkheid en diversiteit;
  • vanaf de straat moet het complex uitnodigend zijn en bezoek naar de juiste gebouwen leiden.

Ontwerpenderwijs ontstond het motto Grand Café in Central Park

Inmiddels zijn de meeste maatregelen voorzien voor de ruimtes tussen en om de gebouwen gerealiseerd alsook een heel aantal ingrepen in het interieur.
In het exterieur is sterk ingezet op ‘tegels lichten’ hetgeen ruimte voor planten en bomen heeft gecreëerd. Dit levert niet alleen een visueel effect en daarmee een positieve beleving maar is ook een positieve duurzaamheidsmaatregel. Hiermee infiltreert veel meer water in de bodem en wordt dus minder water geloosd op het riool. Tevens zal nu, bij extreme regenval, het plein niet meer zo snel onder water lopen zoals in het verleden regelmatig gebeurde.