upgrade Eckartcollege te Eindhoven

Het project Upgrade Eckartcollege brengt het schoolcomplex weer bij de tijd zodat het aansluit op de beleving van leerlingen van nu.
Voor dit project is ArchiPlex gevraagd om een masterplan voor het Eckartcollege te maken zodat een upgrade gefaseerd uitgevoerd kon worden. Hiervoor zijn wij gaan samenwerken met Yksi Ontwerp, interieurontwerpers uit Eindhoven.

Na workshops met leerlingen en docenten hebben wij een verbeterplan opgesteld met de volgende doelen:

  • een versterking van de wisselwerking tussen de binnen- en buitenruimtes;
  • meer zitgelegenheid in de openbare ruimtes, zowel binnen als buiten;
  • duidelijker vormgeving van de buitenruimtes met meer groen en meer kleurgebruik;
  • een uitgekiend kleurgebruik in het interieur waardoor de verschillende vleugels een eigen karakter krijgen en de inrichting beter tot zijn recht komt;
  • het totaal moet een zekere rustgevendheid en geborgenheid bieden, ruimtelijkheid en diversiteit;
  • vanaf de straat moet het complex uitnodigend zijn en bezoek naar de juiste gebouwen leiden.

Inmiddels zijn de meeste maatregelen bedoeld voor de buitenruimtes tussen en naar de gebouwen gerealiseerd en een heel aantal ingrepen in het interieur.

Het ontwerp is op logische wijze verbonden met hedendaagse thema’s als dynamiek, gezondheid en duurzaamheid.

Zo is in het exterieur sterk ingezet op het begeleiden van de beweging: kleurige stalen elementen afgewisseld met groen van planten en bomen begeleiden de looplijnen waarlangs men vanaf de straat de entrees van de gebouwen bereikt. Tevens is het grote plein tussen de gebouwen op een dynamische manier heringericht met banken en plantvakken onder behoud van de al aanwezige platanen. Dit geeft meer zitgelegenheid en de leerlingen hebben inmiddels ook andere bewegingspatronen op het plein.

Gezondheid heeft ruimte gekregen middels de plaatsing van pingpongtafels die goed gebruikt worden en een tweetal watertap- en drinkpalen stimuleert het drinken van gewoon water. Door de keuze voor tappunten van Join the Pipe wordt een water- en milieuproject in de derde wereld gesteund. Dit benadrukt het belang van water en een plasticvrije leefomgeving.

De ruimte voor vergroening is ontstaan door ’tegels lichten’. Dit levert niet alleen een visueel effect en daarmee een positieve beleving maar is ook een positieve duurzaamheidsmaatregel. Nu infiltreert veel meer water in de bodem dan voorheen en wordt er dus minder water geloosd op het riool. Tevens, bij extreme regenval, loopt het plein niet meer zo snel onder water zoals in het verleden regelmatig gebeurde.

De prullenbakken zijn speciaal ontworpen voor scheiding van afval zoals ook al in de gebouwen gebeurt. Hiermee vergroot het Eckartcollege het milieubewustzijn bij de leerlingen.