verbouw villa te Riethoven

Aanpassingen aan het ensemble van gebouwen van de bestaande villa. Vervangende nieuwbouw voor een oude stal naar bijgebouwen met praktijkruimten, fitness, wijnopslag en berging.

Daarnaast de routing op het terrein en het tuinplan verbeteren zodat een goede landschappelijke inpassing ontstaat.